Markdubbeln, lång (2019-08-04) Markdubbeln, lång (2019-08-04)