Omlöpning VM-68 (2013-06-01)
Kategori: Träning
Karta/område: Söderö
Arrangör: Per/putte
Sträcka: 21.14 km
Tid: 170:40
Omlöpning av VM-banan från 1968.
Kartan framtagen via Karttapullautin.

Rutt på originalkartan:
http://www.lid1.se/erik/doma/show_map.php?user=erik&map=168
Dölj kommentarer (1)
Gunnar Roos : Hej,

Jag är faktiskt lite avundsjuk på det Ni gjorde den 2 juni 2013 för det var min dröm som tonåring att göra samma sak. Jag var aktiv i Linköpings OK mellan åren 1969-1983 och såg den direktsända tävlingen i SVT i september 1968 på plats med min Far, som de facto tände mitt intresse för orienteringssporten.

Min Mor var född ca 10 km från Söderö gård och det föranledde undertecknad att tjata på min Far att besöka samtliga kontroller på VM:et under åren 1969-1972 inklusive stafettkontrollerna. Det blev också fallet och VM i Söderö förblir en oförglömlig del av mitt liv.

Jag såg på några kommentarer mellan Dig och andra på någon "twitter", att det var en av de hårdaste banorna i VMs historia. Det är säkerligen sant men man ska också komma ihåg att skogen Ni mötte anno 2013 inte har samma karaktär som den som fanns anno 1968. Under slutet av 60-talet omformades skogsbruket från "blädning" till kalhyggesdrift och i fallet Söderö ledde det till att de skogar som VM gick i anno 1968 med traditionell skog förvandlades till "hyggesöknar" några år efter tävlingen( i synnerhet mellan kontrollerna 2-4 och 7-14). Snart har 46 år gått och en ny skog har sett dagens ljus men den är ingalunda liknande den under VM:et med Sven Plex vid mikrofonen anno 1968.

F.ö. har jag gått banan i dåvarande Östtyskland anno 1970 i sin helhet i tvenne etapper anno 2007 och anno 2008.

Vänligen

Gunnar Roos
Stockholm
Lägg till kommentar
Spara
 
Omlöpning VM-68 (2013-06-01) Omlöpning VM-68 (2013-06-01)